Quick Win Coaching/ Iris Smeets is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [volgt]. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Quick Win Coaching/ Iris Smeets garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze dienstverlening, legt Quick Win Coaching/ Iris Smeets uitsluitend wanneer je contact opneemt, de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres.
Quick Win Coaching/ Iris Smeets gebruikt deze gegevens uitsluitend om contact met je op te nemen als je daar om verzoekt en wanneer dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen jou en Quick Win Coaching/ Iris Smeets afgesloten overeenkomst. Hierbij tracht Quick Win Coaching/ Iris Smeets rekening te houden met jouw voorkeuren.

DELEN MET DERDEN
Quick Win Coaching/ Iris Smeets verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen jou en Quick Win Coaching/ Iris Smeets afgesloten overeenkomst en je daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, met een maximum van 12 maanden, tenzij de overeenkomst voortduurt of wanneer je aangeeft dat de gegevens vernietigd moeten worden. Indien geen overeenkomst wordt aangegaan tussen jou en Quick Win Coaching/ Iris Smeets worden de persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard. Wilt je dat wij jouw gegevens eerder verwijderen? Stuur ons dan een e-mail!

WEBSITES VAN DERDEN
Op Quick Win Coaching/ Iris Smeets zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites welke geen eigendom zijn van Quick Win Coaching/ Iris Smeets. Quick Win Coaching/ Iris Smeets is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

WIJZIGINGEN
Quick Win Coaching/ Iris Smeets behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Bekijk hier daarom regelmatig ons privacybeleid.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je hebt het recht op inzage, correctie en op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daartoe kun je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

BEVEILIGING
Quick Win Coaching/ Iris Smeets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Quick Win Coaching/ Iris Smeets maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Quick Win Coaching/ Iris Smeets verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je hebt het recht op inzage, correctie en op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daartoe kunt je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op jouw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld om te onthouden welke artikelen je in het winkelmandje van een webshop heeft geplaatst.
Quick Win Coaching/ Iris Smeets gebruikt uitsluitend cookies voor geanonimiseerde bezoekstatistieken om de website te verbeteren en het gebruik gemakkelijker te maken. Op deze website maken we uitsluitend gebruik van functionele (sessie-)cookies. De cookies die op deze website gebruikt worden, staan hieronder beschreven:

COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om geanonimiseerde informatie te vergaren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het registreren van de meest voorkomende voorkeuren van het website-bezoek.
Om jouw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:
We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst. We hebben het laatste octet van jouw IP-adres gemaskeerd. We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.
De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bovendien heeft Quick Win Coaching/ Iris Smeets jouw IP-gegevens geanonimiseerd door het laatste segment van jouw IP-adres op nul (0) te zetten.

WEIGEREN VAN COOKIES
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het uitschakelen van cookies zal jouw bezoekerservaring van de site van Quick Win Coaching/ Iris Smeets in het geheel niet beïnvloeden. Wanneer je cookies niet uitschakelt geef je – door gebruik te maken van deze website – toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.